อีเมล์ของบริษัท
       
 
 
 
 
อ่านข่าวทั้งหมด
  แจ้งยกเลิกเบอร์โทรศัพท์

เนื่องจาก เบอร์ 02-965-9602 ขัดข้องจึงขอยกเลิกการใช้งานเบอร์โทรศัพท์นี้

หากต้องการต่อต่อเจ้าหน้าที่กรุณาติดต่อได้ที่เบอร์ 02-951-0378 และ 02-951-0457

ขออภัยในความไม่สะดวก

2 มกราคม พ.ศ.2557 

  เวลาทำการ

       เวลาทำการ

08.30 น. - 11.30 น.

13.00 น. - 16.00 น.

  ประกาศ เรื่องเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ใหม่

          เรียนท่านผู้ประกอบการทุกท่าน ขณะนี้ทางใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค ได้ทำการเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ใหม่อีก 1 เบอร์คือ 02-951-0378 เพื่อเป็นการลดภาระสายโทรศัพท์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ฉะนั้นเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในกลุ่มงานใบสีชมพูจะมีด้วยกันทั้งสิ้น 2 เบอร์ดังนี้

Tel: 02-951-0457

Tel: 02-951-0378

Fax: 02-965-9013

และทางเราจะไม่รับเรื่องใบสีชมพูจากเบอร์ที่นอกเหนือจากเบอร์ดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 
 
 
สงวนสิทธิ์ ปีพ.ศ.2551 โดยสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข