อีเมล์ของบริษัท
       
 
 
 
 
อ่านข่าวทั้งหมด
 

ขอเชิญประชุมการให้บริการออกใบรับรองแหล่งผลิต แหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ ดาวน์โหลด

  เวลาทำการ

       เวลาทำการ

08.30 น. - 11.30 น.

13.00 น. - 16.00 น.

 

           FAX : เบอร์ 02-9659013 ใช้ได้ตามปกติ

 
 
 
สงวนสิทธิ์ ปีพ.ศ.2551 โดยสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข