อีเมล์ของบริษัท
       
 
 
 
 
อ่านข่าวทั้งหมด
 

           FAX : เบอร์ 02-9659013 ใช้ได้ตามปกติ

  แจ้งปิดวันทำการ

ประกาศหยุด

          เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่ต้องเข้าร่วม  "โครงการประชุมพัฒนาพฤติกรรมการทำงานค่านิยม ISMART เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร"

ในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 

 ปิดทำการตั้งแต่  เวลา 11.00 น เป็นต้นไป

 

จึงเรียนมาเพื่อนทราบ

 

ลงประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฏาคม 2557

 

 

  แจ้งโทรศัพท์ขัดข้อง

เบอร์โทร 02-9659602 ขัดข้อง ค่ะ

กรุณาติดต่อเจ้าที่  ได้ที่เบอร์ 02-9510378 และ 02-9510457 ค่ะ  

ขออภัยในความไม่สะดวก

 
 
 
สงวนสิทธิ์ ปีพ.ศ.2551 โดยสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข