อีเมล์ของบริษัท
       
 
 
 
 
อ่านข่าวทั้งหมด
  ประกาศปิดทำการ

เนื่องจากสำนักโรคติดต่อทั่วไป กำหนดจัดงานทำบุญ และพิธีเปิดห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ

งานออกใบรับรองแหล่งผลิตอาหารปลอดโรค (Pinkforms)จึง

ขอปิดทำการ 1 วัน ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 ธันวาคม 2557

และขอประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2557

  แจ้งยกเลิกเบอร์โทรศัพท์

เนื่องจาก เบอร์ 02-965-9602 ขัดข้องจึงขอยกเลิกการใช้งานเบอร์โทรศัพท์นี้

หากต้องการต่อต่อเจ้าหน้าที่กรุณาติดต่อได้ที่เบอร์ 02-951-0378 และ 02-951-0457

ขออภัยในความไม่สะดวก

2 มกราคม พ.ศ.2557 

  เวลาทำการ

       เวลาทำการ

08.30 น. - 11.30 น.

13.00 น. - 16.00 น.

 
 
 
สงวนสิทธิ์ ปีพ.ศ.2551 โดยสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข