อีเมล์ของบริษัท
       
 
 
 
 
อ่านข่าวทั้งหมด
  แจ้งโทรศัพท์ขัดข้อง

เบอร์โทร 02-9659602 ขัดข้อง ค่ะ

กรุณาติดต่อเจ้าที่  ได้ที่เบอร์ 02-9510378 และ 02-9510457 ค่ะ  

ขออภัยในความไม่สะดวก

  ประกาศ เรื่องเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ใหม่

          เรียนท่านผู้ประกอบการทุกท่าน ขณะนี้ทางใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค ได้ทำการเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ใหม่อีก 1 เบอร์คือ 02-951-0378 เพื่อเป็นการลดภาระสายโทรศัพท์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ฉะนั้นเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในกลุ่มงานใบสีชมพูจะมีด้วยกันทั้งสิ้น 3 เบอร์ดังนี้

Tel: 02-965-9602

Tel: 02-951-0457

Tel: 02-951-0378

Fax: 02-965-9013

และทางเราจะไม่รับเรื่องใบสีชมพูจากเบอร์ที่นอกเหนือจากเบอร์ดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

  เปิดให้บริการ ณ. สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

เรียน ผู้ประกอบการทุกท่าน  "ประกาศด่วน"

        ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป ทางสำนักโรคติดต่อทั่วไป จะเปิดจุดให้บริการที่กรมควบคุมโรค เพียงแห่งเดียวเท่านั้น และจะยกเลิกจุดบริการ ณ. กรมส่งเสริมการส่งออก ถนน รัชดา ตั้งแต่เดือน มีนาคมเป็นต้นไป       

     : การคิดค่าธรรมเนียมใบรับรองแหล่งผลิตกำเนิดอาหารปลอดโรค มีรายละเอียดดังนี้

        จำหน่าย  - สินค้า 1 ตัวอย่าง = 200 บาท

                      - สินค้า 2 ตัวอย่าง = 400 บาท

                      - สินค้า 3 ตัวอย่างขึ้นไป = 600 บาท

       งานแสดงสินค้าที่ไปกับกรมส่งเสริมการส่งออกคิดค่าธรรมเนียมชุดละ 200 บาท

       ตัวอย่างสินค้าชุดละ 200 บาท


 
 
 
สงวนสิทธิ์ ปีพ.ศ.2551 โดยสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข