ข่าวสาร

ประกาศ

ค่าธรรมเนียมใบรับรองแหล่งผลิตปลอดโรค
06/12/2017    โดย chanya  

การคิดค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองแหล่งผลิตปลอดโรค มีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ จำหน่าย - สินค้า 1 ตัวอย่าง 200 บาท

                             - 

อ่านต่อ...
ประกาศ
31/01/2017    โดย chanya  

เนื่องด้วยงานออกใบรับรองแหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรค(ใบชมพู)

ได้มีการย้ายสถานที่ปฏิบัตงาน  

จากเดิม อาคาร 5 ชั้น 5 ไปยัง อาคาร 5 ชั้น 6 สำนักโรคติดต่อทั่วไป  

จึงขอแจ้งมายังผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้อ

อ่านต่อ...
ประกาศกรมควบคุมโรค เอกสารการเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองเเหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรคอิเล็กทรอนิกส์
18/09/2015    โดย chanya  

ตามที่สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลเเบบบูรณาการระหว่างระบบออกใบรับรองเเหล่งผลิตแหล่งกำเนิดอาหารปลอดโรคกับระบบ National Single Window (NSW) ของเทศ

อ่านต่อ...