ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์

การลงทะเบียน
06/12/2017    โดย chanya  

   ผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนเพื่อขอใบรับรองแหล่งผลิตกำเนิดอาหารปลอดโรค

ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางที่ 1 ลงทะเบียนที่ www.pinkforms.com ได้โดยตรง

เอกสารประกอบการลงทะเบียนมีดังนี้

    &

อ่านต่อ...
ขอความร่วมมือด้านข้อูลเเละการเผยเเพร่เว็บไซต์คลังข้อมูลทางการค้าของ (Thailand NTR)
20/08/2015    โดย itgcd  

ตามหนังสือที่ พณ 0602/ว2563 ลงวันที่ 6 สิงหาคม  2558 เรื่อง ขอความร่วมมือด้านข้อูลเเละการเผยเเพร่เว็บไซต์คลังข้อมูลทางการค้าของ (Thailand NTR) เพื่อเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์ระบบคลังข้อมูลทางการค้าไทยโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 

อ่านต่อ...